Onderzoek spraakherkenningssoftware voor doven en slechthorende.

  Je ziet het retro-design steeds vaker terug komen in het hedendaags design, het heeft een trendy en speelse uitstraling waar steeds meer consumenten naar zoeken.

  Tijdens deze opdracht dient er voornamelijk gekeken te worden naar materiaalgebruik en de productietechnieken.

  Het te gebruiken materiaal dient geschikt te zijn voor de toepassing met de juiste eigenschappen.

  Ceder

  Werkzaamheden:

  probleemdefiniërende fase, onderzoeksfase, aanbevelingen, gebruiksscenario, functiediagram en deelproblemen, interfacedesign, gebruiks- en gebruikersonderzoek.