Onderzoek spraakherkenningssoftware voor doven en slechthorende.

  In opdracht van Cedere, onderzoek de mogelijkheid, haalbaarheid en acceptatie van een apparaat die gesproken tekst omzet in leesbare tekst voor dove en slechthorende.

  Het idee is een apparaat te ontwerpen waarmee dove en slechthorende personen toch kunnen communiceren op het werk, op straat en in winkels met mensen die geen gebarentaal kunnen.

  In samenwerking met Stichting Welzijn Doven Twente en hun leden hebben we een gebruiksonderzoek mogen uitvoeren. Tijdens dit onderzoek onderzoeken we de haalbaarheid van het idee “spraakherkenningssoftware op een handcomputer voor dove en slechthorende”, interface design en vertaling gesproken woord.

  Ceder

  Werkzaamheden:

  probleemdefiniërende fase, onderzoeksfase, aanbevelingen, gebruiksscenario, functiediagram en deelproblemen, interfacedesign, gebruiks- en gebruikersonderzoek.