Kamerrakel herontwerp, unit voor een drukpers.

    Herontwerp van een kamerrakelsysteem. Oplossingen zoeken voor verschillende deelproblemen zoals materiaal keuze, krachten analyse en design for assembly en dissasembly.

    Het uiteindelijke concept uitwerken in een 3d, assemblage werktekeningen.

    Kamerrakelsysteem:

    Een kamerrakel is een unit uit een drukpers die zorgt voor het inkt overdracht naar een gerasterde harde inkttransport.

    Bulten Grafische Service